A

A

A

078-6151524

Garantie, privacy, cliëntveiligheid en klachtafhandeling

Garantie

De patiënten van Oogkliniek Drechtsteden hebben de garantie dat er altijd een oogarts beschikbaar is.

Privacy regelement

OKD houdt zich aan de Wet op de Privacy. Dit betekent dat uw dossier uw eigendom is, uw dossier door OKD zal worden bewaard, u te allen tijde het dossier kunt inzien, u na afloop van de behandeling en de controles desgewenst een kopie van het dossier krijgt, uw dossier alleen toegankelijk is voor de direct betrokken zorgprofessionals van OKD, uw medicijngegevens alleen na overleg met u worden doorgegeven aan de huisapotheker en dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Patiëntveiligheid “uw mening telt voor ons”

OKD is lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en gecertificeerd onder het ZKN-keurmerk. Dit betekent dat wij met en volgens de strengste normen werken waardoor kwaliteit en patiëntveiligheid voortdurend onze bijzondere aandacht hebben. Mocht u onverhoopt toch opmerkingen hebben op het gebied van patiëntveiligheid dan nodigen wij u uit ons feedback te geven. U kan hiervoor onze operationeel directeur Mark Bunt aanspreken of een e-mail sturen naar mbunt@oogkliniekdrechtsteden.nl.

Interne klachtafhandeling

Ondanks de grote zorg die de medewerkers van OKD besteden aan u en uw ogen, is het mogelijk dat u een klacht heeft. Bespreek deze klacht met de betrokken persoon. Mogelijk hebt u elkaar verkeerd begrepen. Komt u er samen niet uit, leg dan de klacht voor aan Mark Bunt, operationeel directeur van OKD. Hij zal er alles aan doen de betreffende kwestie tot uw volle tevredenheid op te lossen.

Externe geschillencommissie

Als u er niet uit komt met de interne klachtenafhandeling kunt u terecht bij de geschillencommissie van de ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) waarbij OKD is aangesloten. U kunt de ZKN tijdens kantooruren bereiken op (070) 310 53 80. Ook kunt u uw klacht per mail indienen op het volgende adres: info@degeschillencommissiezorg.nl

Privacy Verklaring

1. Algemeen

1.1 Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via Zorgdomein of Vecozo.

1.2 Oogkliniek Drechtsteden hecht groot belang aan de privacy van onze patiënten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1.3 In dit privacy statement informeren wij u over hoe Oogkliniek Drechtsteden omgaat met uw persoonsgegevens. Door het maken van een afspraak in de kliniek gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacy statement en de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin omschreven.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 Indien u een afspraak maakt bij Oogkliniek Drechtsteden, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van oogheelkundige zorg en/of het uitvoeren van de afgesproken dienst(en).

2.2 Uw gegevens zijn beschikbaar voor Oogkliniek Drechtsteden en de noodzakelijke gegevens worden verstrekt aan (a) de partijen die de medisch specialistische zorg overnemen, zoals bij een doorverwijzing en (b) de partij die de technische ondersteuning van de kliniek verzorgt. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan betekent dit dat wij u niet langer kunnen behandelen in de kliniek.

2.3 Indien u toestemming heeft gegeven voor gebruikmaking van uw persoonsgegevens, is het op elk moment mogelijk om uw toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Oogkliniek Drechtsteden op het telefoonnummer (078) 615 15 24, door het sturen van een brief naar Oogkliniek Drechtsteden, Veerpromenade 22, 3353 HG Papendrecht of door het sturen van een email naar info@.oogkliniekdrechtsteden.nl met het verzoek uw persoonsgegevens te verwijderen. Een medewerker van de kliniek zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht contact met u opnemen om de procedure met u te bespreken.

3. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

3.1 Indien u een afspraak maakt bij Oogkliniek Drechtsteden, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van oogheelkundige zorg en/of het uitvoeren van de afgesproken dienst(en).

  • Patiëntgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN, verzekeringsgegevens (naam verzekeraar en polis nummer).
  • Medische gegevens: reden van verwijzing, actuele medicatie, allergieën en intoleranties, contra-indicaties, onderzoek uitslagen, familieanamnese, psychosociale anamnese, reanimatiebeleid, verslagen van specialisten over de patiënt.
  • Gegevens verwijzer: naam, adres, postcode, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, AGB code en/of BIG registratienummer, geslacht.

3.2 De patiëntgegevens en medische gegevens zijn nodig voor het verlenen en het op niveau blijven verlenen van de aangeboden diensten en de administratieve afhandeling daarvan, maar niet beperkt tot:

  • Uitvoeren van medisch specialistische oogzorg: waarbij de noodzakelijke gegevens zullen worden gedeeld met Oogkliniek Drechtsteden via Zorgdomein en Vecozo. Deze gegevens zijn nodig voor het kunnen maken van een afspraak en het stellen van een diagnose door de desbetreffende oogarts.
  • Financiële administratie: voor het kunnen declareren van afspraken, controles en behandelingen bij de patiënt.
  • Interne controle en onderzoek (audit): voor het (laten) uitvoeren van interne privacy-/beveiligingsaudits.
  • Wettelijke plicht: de verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

4. Beveiliging

4.1 Oogkliniek Drechtsteden legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen hebben betrekking op de website, het online contactformulier en uw persoonsgegevens in uw medische dossier.

5. Bewaartermijn gegevens

5.1 De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Uw verzamelde persoonsgegevens in uw medische dossier worden bewaard zoals wettelijk is voorgeschreven. Bij het invullen van contactformulier via de website wordt uw bericht 4 weken bewaard.

6. Uw rechten

6.1 U bent gerechtigd uw persoonsgegevens in te zien en u hebt het recht uw gegevens te bevragen en te corrigeren. Tevens staat u in uw recht op grond van een geldige reden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u uw gegevens wilt corrigeren en/of bezwaar wilt maken, dan kunt u een brief sturen naar Oogkliniek Drechtsteden, Veerpromenade 22, 3353 HG Papendrecht of een email sturen naar info@oogkliniekdrechtsteden.nl. Een medewerker van de kliniek zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht contact met u opnemen om de procedure met u te bespreken.

7. Wijzigen in dit privacy statement

7.1 Oogkliniek Drechtsteden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement regelmatig te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

8. Vragen over dit privacy statement

8.1 Heeft u vragen over dit privacy statement of ons privacybeleid, dan kunt u ons bellen op (078) 615 15 24, een brief sturen naar Oogkliniek Drechtsteden, Veerpromenade 22, 3353 HG Papendrecht of een email sturen naar info@oogkliniekdrechtsteden.nl.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkwijze, behandelingen en mogelijkheden van onze kliniek? Onze medewerkers geven u graag meer informatie. Neem contact met ons op door te bellen naar 078-6151524 of stel uw vraag via ons contactformulier en dan nemen we doorgaans binnen 1 werkdag contact met u op.

Contactgegevens

Adresgegevens
Veerpromenade 22
3353 HG Papendrecht

E-mailadres
info@oogkliniekdrechtsteden.nl

Telefoon
078 615 15 24

magnifiercrossmenuchevron-downchevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram