A

A

A

078-6151524

Orthoptie

De orthoptist is een oogzorgspecialist op het gebied van de ‘samenwerking tussen beide ogen’

De orthoptist heeft een HBO-opleiding gevolgd en is hierdoor gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten of problemen op het gebied van:

Lui oog

(amblyopie)

Brilafwijkingen bij kinderen

(verziendheid, bijziendheid en cilindrische afwijkingen)

Scheelzien

(strabismus)

Dubbelzien

(diplopie)

Oogbewegings-stoornissen

Specifieke hoofdpijn- en leesklachten

Tijdens een orthoptisch onderzoek wordt er gekeken naar het gezichtsvermogen, de samenwerking tussen beide ogen, de oogstand, de oogbewegingen en wordt bij kinderen de sterkte van de ogen gemeten met behulp van druppels. Ook kunt u bij de orthoptist terecht voor het aanmeten van prisma’s.Voor vergoeding door de zorgverzekering van het orthoptisch onderzoek heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, jeugdarts, optometrist of een andere medisch specialist (zoals de kinderarts of de neuroloog).

Het eerste bezoek aan de orthoptist en oogarts voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar worden naar de orthoptist verwezen voor het aanmeten van een bril en/of het doen van onderzoek naar scheelzien of een lui oog. Omdat de ogen nog in ontwikkeling zijn, is een opticien niet bevoegd om de ogen van kinderen te onderzoeken. Vaak worden kinderen verwezen door de huisarts of jeugdarts, maar het komt ook voor dat de kinderarts of een optometrist een verwijsbrief maakt. Na het orthoptisch onderzoek controleert de oogarts of het netvlies gezond is.

U moet bij het eerste bezoek het volgende meenemen:

 1. Verwijsbrief van uw huisarts of van het consultatiebureau of jeugdarts
 2. Wij zijn door de Zorgwet verplicht uw ID te controleren.
 3. Indien van toepassing uw medicatieoverzicht.
 4. Zonnebril en/of petje.
 5. Iets te drinken en/of te eten
 6. Een speeltje of een knuffel

Het eerste bezoek aan de orthoptist voor volwassenen

Meestal komen volwassenen via de oogarts bij de orthoptist terecht. Indien u door uw huisarts/optometrist of andere medisch specialist specifiek verwezen wordt naar de orthoptist i.v.m. dubbelzien of andere klachten die kunnen duiden of stoornissen in de samenwerking tussen de ogen, dan wordt u eerst door de orthoptist gezien en daarna controleert de oogarts de gezondheid van de ogen.
Bent u naar de orthoptist verwezen dan verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

 1. Verwijsbrief van uw huisarts/optometrist/andere medisch specialist.
 2. Wij zijn door de Zorgwet verplicht uw ID te controleren.
 3. Indien van toepassing uw medicatieoverzicht.
 4. Een begeleider die u weer naar huis brengt.
 5. Indien u bekend bent met prisma’s in uw bril, dan vragen wij u de gegevens van de prismametingen op papier mee te nemen naar de afspraak. Daarnaast vragen wij u uw bril en indien u die heeft ook uw leesbril mee te nemen.


Bent u door de oogarts intern naar de orthoptist verwezen dan vervallen punt 1 t/m 4.

Kinderspreekuur

OKD heeft ook een speciale afdeling voor kinderoogheelkunde. Onze orthoptisten zijn speciaal opgeleid in het onderzoeken van kinderen. De kliniek beschikt over een kindvriendelijke wachtkamer.

Waarom moet ik een begeleider meenemen?

In bijna alle gevallen worden bij uw bezoek aan de oogarts uw ogen gedruppeld. Door deze druppels is uw zicht ongeveer drie à vier uur niet voldoende om zelf naar huis te rijden. Neem daarom een begeleider mee die u weer naar huis brengt. Wij adviseren u een zonnebril of pet mee te nemen naar de afspraak, omdat uw ogen ook lichtgevoelig kunnen zijn.

Meestal worden de volwassenen niet gedruppeld als ze alleen voor de orthoptist komen.Als het nodig is om een objectieve refractie (m.b.v. druppels) te doen voor een goede brilmeting wordt dit vaak van tevoren verteld. De druppels die voor een objectieve refractie gegeven worden zorgen ervoor dat u de rest van de dag wazig ziet (met name dichtbij) en last kan hebben van het licht. Het wordt dan ook aangeraden een zonnebril mee te nemen.

Hoelang duurt een eerste bezoek bij de orthopist?

Een eerste bezoek aan de orthoptist voor kinderen duurt ongeveer anderhalf uur. Er wordt gekeken met lampjes, boekjes en plaatjes en er wordt onderzoek gedaan naar de oogstand en de samenwerking van de ogen. Daarna wordt (zo mogelijk) bepaald hoeveel uw kind kan zien. De ogen van kinderen worden gedruppeld: deze druppels moeten minimaal 30 minuten inwerken. Als de druppels zijn ingewerkt zal de orthoptist objectief kijken naar de refractie/oogsterkte voor een mogelijke brilafwijking. Na de onderzoeken volgt een conclusie met een advies. Dit kan bestaan uit het dragen van een bril en/of afplakken van 1 oog. Hierna zal de oogarts de gezondheid van het oog controleren.

Een eerste bezoek aan de orthoptist bij volwassenen zonder het gebruik van druppels duurt ongeveer een half uur. Er wordt onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de ogen, de oogstand, oogbewegingen en indien nodig de sterkte. Ook kunt u voor prismametingen bij de orthoptist terecht. Indien u gedruppeld moet worden om de sterkte te kunnen bepalen, duurt het onderzoek ongeveer anderhalf uur.

Hoelang duurt een vervolgbezoek bij de orthoptie?

Een vervolgbezoek bij kinderen duurt 15 minuten. Eens per jaar worden de ogen van kinderen gedruppeld, dan duurt het vervolgbezoek één à anderhalf uur.
Een vervolgbezoek bij volwassenen duurt 30 minuten.

Oogdruppels

Om de sterkte van de ogen bij kinderen te bepalen, worden oogdruppels gebruikt die ervoor zorgen dat het kind tijdelijk niet zelf scherp kan stellen (accommoderen). Zonder deze druppels kan er geen betrouwbare oogmeting bij kinderen uitgevoerd worden. Sommige volwassenen hebben ook de neiging veel te accommoderen, waardoor er ook bij hen geen betrouwbare sterkte gemeten kan worden zonder de oogdruppels. Ook dan wordt er soms gekozen voor een oogmeting met oogdruppels (bij patiënten ouder dan 50 jaar is dit zelden nog nodig). Door de druppels worden de pupillen groot, waardoor u/uw kind meer last van het licht kan ervaren en in de meeste gevallen dichtbij niet scherp kan zien. Neem daarom een zonnebril en/of petje mee. De druppels werken vanzelf weer uit, een dag na het onderzoek is dit weer over.

Meer informatie over orthopedie

Voor meer informatie over orthoptie kunt u de onderstaande websites bezoeken:

Afspraak afzeggen

Wanneer u een geplande afspraak niet kunt nakomen, zeg deze dan uiterlijk 24 uur van tevoren af door ons te bellen op 078-6151524 of mailen naar info@oogkliniekdrechtsteden.nl. Op die manier hebben wij de mogelijkheid om de voor u gereserveerde tijd aan een andere patiënt aan te bieden en worden er bij u geen kosten in rekening gebracht.

Niet nakomen van een afspraak

Voor het niet nakomen van een afspraak brengen wij € 50,00 bij u in rekening. De rekening die u hiervoor ontvangt wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram