A

A

A

078-6151524

Kwaliteit

Hoogwaardige oogzorg

Oogkliniek Drechtsteden staat sinds de start in 2014 voor hoogwaardige oogzorg. 

Wij zijn in het bezit van het keurmerk van de Zelfstandige Klinieken Nederland en onze oogartsen worden door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap onderworpen aan intercollegiale toetsing. Wij voldoen aan de strenge eisen die zijn gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Wij zijn zichtbaar op www.zorgkaartnederland.nl waar wij patiënten actief vragen een review te schrijven over hun ervaring over hun bezoek aan onze kliniek en de behandeling van onze oogartsen. 

Onze oogartsen, physician assistants, optometristen en orthoptisten zijn allen BIG geregistreerd. Onze oogartsen zijn o.a. lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

De physician assistants, optometristen en orthoptisten zijn allen aangesloten bij hun beroepsverenigingen en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Om de kwaliteit van hun handelingen te onderhouden volgen alle zorgprofessionals congressen en trainingen op hun vakgebied zowel nationaal als internationaal.     

Waarom hebben onze oogartsen, physician assistants, optometristen en orthoptisten een BIG-nummer? De wet BIG staat voor Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De Wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren en heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Zonder een BIG registratie is de kwaliteit van deskundig medisch handelen niet gegarandeerd. Het is een bevestiging van de vakbekwaamheid. Voor meer informatie hierover zie ook: www.bigregister.nl.

De BIG-nummers van onze zorgprofessionals vindt u hier.

ZKN-Keurmerk voor kliniek

Op 15 oktober 2006 kreeg Oogkliniek Drechtsteden Privaat (OKD-P) als een van de eerste het ZKN-keurmerk van de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) toegekend.

Sindsdien wordt de kliniek jaarlijks door de certificerende instantie van ZKN geauditeerd om te controleren of wij nog volledig voldoen aan alle kwaliteitseisen die horen bij het ZKN-keurmerk.

Het keurmerk van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) heeft betrekking op het gehele functioneren van de zelfstandige kliniek. 

Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel worden ook de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, cliëntveiligheid en cliënttevredenheid getoetst. Door onze jarenlange ervaring met het ZKN-keurmerk zijn inmiddels alle eisen geïntegreerd in onze werkprocessen en protocollen. 

Het ZKN-keurmerk is drie jaar geldig en is sinds 2006 om de 3 jaar toegekend. Voor meer informatie zie www.zkn.nl.

NOG-keurmerk voor oogartsen

Op 24 mei 2008 kregen de oogartsen van OKD-P tijdens een bijeenkomst van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) het certificaat uitgereikt dat hoort bij het NOG-keurmerk. Dit keurmerk wordt verstrekt aan oogartsen die zich toeleggen op het laseren van ogen en het implanteren van kunstlenzen. Het achterliggende visitatiesysteem kijkt nadrukkelijk naar de kwaliteit van de individuele artsen volgens een norm die door de beroepsgroep zelf is vastgesteld.

Optometristen Vereniging Nederland (OVN)

De OVN behartigt de belangen van de optometristen die zijn aangesloten bij de vereniging. De OVN is aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Deze stichting houdt een kwaliteitsregister bij van diverse paramedische beroepsgroepen, waaronder optometristen. Om in het Kwaliteitsregister te worden opgenomen, moet de optometrist voldoen aan vastgestelde eisen op het gebied van na- en bijscholing en arbeidsuren. De OKD-P optometristen zijn aangesloten bij de OVN en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zie voor meer informatie www.optometrie.nl of www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Meer informatie?

Heeft u verder nog vragen over de werkwijze, behandelingen en mogelijkheden van onze kliniek? Klik dan op de button hiernaast om meer informatie bij ons op te vragen. Hier kunt u ook terecht voor het maken van een eerste bezoek polikliniek.

Neem contact op

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram