Kwaliteit

Volgens strikte protocollen

Oogkliniek Drechtsteden houdt zich nauwgezet aan de strikte protocollen die zijn opgenomen in de Consensus Refractiechirurgie.

Deze is opgesteld door het Nederlandse Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC, zie www.ooglaseradvies.org), waarbij onze oogchirurgen zijn aangesloten. Waar nodig heeft Oogkliniek Drechtsteden de NGRC-consensus zelfs aangevuld met eigen protocollen. Alles is erop gericht om uw kostbare ogen de grootst mogelijke veiligheid te bieden! Zie daarvoor de hoge waarderingen van de accrediterende keuringsinstanties.

Inspectie voor de gezondheidszorg

De inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft na een grondig onderzoek officieel vastgesteld dat Oogkliniek Drechtsteden op alle fronten volledig voldoet aan de zeer hoge eisen van de inspectie.

Partnerorganisaties en keurmerken van Oogkliniek Drechtsteden

Oogkliniek Drechtsteden heeft in de afgelopen jaren haar sporen waargemaakt. Inmiddels zijn er meerdere zorgverzekeringen die ons als voorkeurkliniek beschouwen en hebben we meerdere kwaliteitskeurmerken.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraar IZA Verzekeraar-izzZorgverzekeraar UniveZorgverzekeraar VGZ

Kwaliteitskeurmerken

Keurmerk ZKNKeurmerk NGRCKeurmerk ConsumentenbondKeurmerk IGZ

Beroepsverenigingen

Vereniging NOGVereniging OVNVereniging KP

ZKN-keurmerk voor kliniek

ZKN-keurmerk voor kliniek

Keurmerk ZKNOp 15 oktober 2006 kreeg Oogkliniek Drechtsteden als een van de eerste het ZKN-keurmerk van de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland toegekend.

Na een zware inspectie door KIWA werd geconstateerd dat Oogkliniek Drechtsteden volledig voldoet aan alle kwaliteitseisen van deze certificerende instantie. Het door Zelfstandige Klinieken Nederland geïntroduceerde ZKN-keurmerk heeft betrekking op het gehele functioneren van de zelfstandige kliniek.

Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel worden ook de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie en klanttevreden-heid getoetst. Het keurmerk is drie jaar geldig en werd in 2017 wederom toegekend.

NOG-keurmerk voor oogartsen

NOG-keurmerk voor oogartsen

Vereniging NOGOp 24 mei 2008 kregen de oogartsen, G.G.C. Groothuizen en A.P.C. Vos tijdens een bijeenkomst van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) het certificaat uitgereikt dat hoort bij het NOG-keurmerk.

Dit keurmerk wordt verstrekt aan oogartsen die zich toeleggen op het laseren van ogen en het implanteren van kunstlenzen. Het achterliggende visitatiesysteem kijkt nadrukkelijk naar de kwaliteit van de individuele artsen volgens een norm die door de beroepsgroep zelf is vastgesteld. Het keurmerk is drie jaar geldig. In februari 2012 werden de certificaten opnieuw afgegeven voor drie jaar.

Consumentenbond

Consumentenbond

Keurmerk ConsumentenbondIn een door de Consumentenbond in 2003 en in 2007 gehouden onderzoeken kreeg OLCD de beoordeling “Goed”.

Voorkeurskliniek van Univé, VGZ, IZA en IZZ

Voorkeurskliniek van Univé, VGZ, IZA en IZZ

Na een strenge selectie op kwaliteit en prijs in mei 2006 werd OLCD een van de voorkeursklinieken (voor onverzekerde zorg) van de zorgverzekeraars Univé, VGZ, IZA en IZZ. Onder het motto “Als je het doet, doe het dan goed” adviseren deze verzekeraars hun verzekerden een eventuele ooglaserbehandeling te laten verrichten bij OoglaserCentrum Drechtsteden

Zorgverzekeraar IZA Verzekeraar-izz Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar Unive

Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC)

Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC)

Keurmerk NGRCOLCD houdt zich strikt aan de behandelcriteria en de Consensus Refractiechirurgie van het NGRC. Het NGRC is in 1997 opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en stelt zich ten doel de kwaliteit van de refractiechirurgie in Nederland te bewaken en te bevorderen. De leden van het NGRC zijn oogartsen die zich bezighouden met het uitvoeren van refractiechirurgische ingrepen in Nederland. Zij zijn tevens lid van het NOG. Alle oogartsen van OLCD zijn lid van het NGRC.
Voor meer informatie zie www.ooglaseradvies.org.

Optometristen Vereniging Nederland (OVN)

Optometristen Vereniging Nederland (OVN)

Vereniging OVNDe OVN behartigt de belangen van de optometristen die zijn aangesloten bij de vereniging. De OVN is aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Deze stichting houdt een kwaliteitsregister bij van 11 paramedische beroepsgroepen, waaronder optometristen. Om in het Kwaliteitsregister te worden opgenomen, moet de optometrist voldoen aan vastgestelde eisen op het gebied van na- en bijscholing en arbeidsuren. De OLCD optometristen M.H. Struijk en A. de Roock zijn aangesloten bij de OVN en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Voor meer informatie zie www.optometrie.nl of www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.