Bedrag  € 166,61
Niet vergoed €   63,29
Eigen risico €   30,00
Te ontvangen €   73,32
U maakt aan ons over € 103,32 (eigen risico  + te ontvangen)

___________________________________________________________________________________

Bedrag  €   163,73
Eigen risico €   108,08
Eigenbijdrage €     55,65
Door CZ vergoed en betaald €       0,00
U maakt aan ons over € 108,08 (eigen risico+ door CZ vergoed en betaald)

___________________________________________________________________________________

U betaalt onze factuur nadat u bovenstaande berekening hebt gemaakt. U hoeft de factuur dus niet eerst zelf voor te schieten.

Wij vragen u wel, mocht u minder overmaken dan het factuurbedrag, om het overzicht waaruit blijkt wat de vergoeding van de zorgverzekeraars is, naar ons te sturen.

Dit kan per e-mail: admin@oogkliniekdrechtsteden.nl
of per post naar: OKD
Veerpromenade 22
3353 HG te Papendrecht