NZA wachttijden

Per 1 augustus 2018 publiceren wij conform de Regeling wachttijden en wachtijdbemiddeling medisch-specialistische zorg(NR/REG-1823a) onze wachttijden via het onderstaande bestand. Het document wordt maandelijks up-to-date gehouden conform het format zoals voorgeschreven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

NZa wachttijden overzicht. 
Download hier het NZa wachttijden overzicht