A

A

A

078-6151524

OLCD is de handelsnaam van OoglaserCentrum Drechtsteden

OLCD biedt cliënten de mogelijkheid om door middel van refractie chirurgie (ooglaserbehandelingen of lensimplantaties) verlost te worden van bril of contactlenzen. OLCD staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 24324629.

OLCD streeft ernaar de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Desondanks kan OLCD niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor aan deze site verbonden externe sites en/of documentatiemateriaal dat door OLCD is verstrekt.

In geen enkel geval is OLCD aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie hetzij via deze website, hetzij op enige andere manier door OLCD verstrekt.

OLCD is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

OLCD kan de informatie op deze website zonder verdere aankondiging wijzigen.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van door OLCD verstrekte informatie hetzij via deze website, hetzij op enige andere wijze, is Nederlands recht van toepassing.

COPYRIGHT © 2013 OLCD.NL

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram