No-touch ooglaserbehandeling (Trans-PRK/LASEK)

Hoewel er ook andere methoden zijn, past OLCD uitsluitend de LASEK-methode toe. Simpelweg omdat dit absoluut de veiligste behandelmethode is. Bij Trans-PRK/LASEK (Laser Epthilial Keratomileusis) wordt het bovenste transparante beschermlaagje (huidlaag) van het hoornvlies verwijderd. Veel klinieken gebruiken hiervoor nog een alcoholoplossing. OLCD maakt echter gebruik van nieuwe technische ontwikkelingen en doet het tegenwoordig standaard met de eximer laser, die hiervoor speciaal geschikt is.

Dit heeft verschillende voordelen:

Doordat het oog bij deze werkwijze in het geheel niet wordt aangeraakt, is de ingreep nóg minder belastend. U merkt vrijwel niets van de ingreep. Voor deze werkwijze zijn verschillende benamingen in omloop, zoals transepitheliale LASEK, transPRK en no-touch. Nadat de laser zijn werk heeft gedaan (duurt gemiddeld minder dan één minuut), krijgt u druppels in het oog. Vervolgens wordt er een zachte contactlens zonder sterkte (een zogeheten bandagelens) op geplaatst. Deze moet enkele dagen blijven zitten. U dient na de behandeling rekening te houden met enkele dagen napijn. In bijna alle gevallen kunnen beide ogen direct na elkaar worden behandeld, zodat u voor de behandeling maar één keer naar de kliniek hoeft. Voor uitvoerige informatie over de behandeling kunt u onze behandelingsinformatie downloaden.

Individueel behandelingspatroon

De zeer geavanceerde elektronische meetapparatuur van OLCD maakt de optie van een ooglaserbehandeling met een individueel behandelingspatroon mogelijk. In de praktijk is gebleken dat toepassing van een individueel behandelingsprobleem in bijna alle gevallen bijdraagt aan een optimaal eindresultaat van de ooglaserbehandeling. Het is bepaald geen uitzondering dat iemand na de ingreep zonder bril of contactlenzen beter ziet dan ervoor mét! Vooral het nachtzien verbetert bij veel mensen.

Digitale kaart basis voor behandeling

Voordat de oogchirurg met de laseringreep begint, zijn met behulp van de meetapparatuur verkregen gegevens ingevoerd in de computer die de ooglaser aanstuurt. Zo weet deze computer precies waar de onvolkomenheden zich op uw hoornvlies bevinden en wat de aard ervan is. Het kunnen natuurlijke onvolkomenheden zijn, maar ook bijvoorbeeld littekenweefsel.

Zeer veilig

Behalve effectief is de LASEK-methode ook zeer veilig. Door de aard van de behandeling is het vrijwel onmogelijk dat u ten gevolge van een fout blind wordt. Wereldwijd is geen enkel geval gerapporteerd waarin dit is gebeurd. Er bestaat slechts een uiterst gering risico dat het beoogde resultaat niet of niet helemaal wordt bereikt. In dat geval zult u een bril of contactlenzen moeten blijven gebruiken. De praktijk toont echter ondubbelzinnig aan dat kans hierop beduidend minder is dan 0,1%!

Monovision

Na een ooglaserbehandeling met beide ogen zowel in de verte als dichtbij scherp zien, is boven een leeftijd van gemiddeld 45 jaar meestal niet meer mogelijk. Toch heeft OLCD een oplossing voor dit probleem: monovision. Dit houdt in dat de oogarts één oog zodanig met de laser corrigeert, dat dit geschikt is om te lezen. Het andere oog corrigeert hij dan om ermee in de verte scherp te zien. Bij ouderdomsverziendheid is dit de enige mogelijkheid om met een ooglaserbehandeling van een leesbril af te komen. Bij het vooronderzoek wordt gekeken of monovision eventueel is aan te bevelen. Vrijwel iedereen die na een positief advies voor deze optie kiest, kan er prima mee overweg. Mocht u echter na de behandeling niet aan monovision kunnen wennen, dan kunt u het voor lezen gecorrigeerde oog aanvullend laten corrigeren. U ziet dan in de verte zonder hulpmiddelen scherp, maar heeft wel een leesbril nodig.

Simone_struijk_gHeeft u vragen over de werkwijze, behandelingen en mogelijkheden van onze kliniek? Onze medewerkers geven u graag meer informatie. Bij hen kunt u ook terecht voor het maken van verschillende afspraken.

Neem contact op