Migraine

De meest voorkomende en bekende vorm van 
chronische hoofdpijn is migraine. Het treedt in 
aanvallen op, die enkele uren tot soms dagen kunnen duren. De pijn is hevig, zit meestal aan één kant van het hoofd en gaat vaak gepaard met misselijkheid en braken. Tijdens een aanval is men niet of nauwelijks in staat om te functioneren; veel patiënten zijn over-
gevoelig voor licht en geluid. Een variant is cluster-
hoofdpijn. 

Migraine met en zonder aura
Soms wordt de hoofdpijn voorafgegaan door
neurologische, focale verschijnselen, zoals
schitteringen, gekleurde of donkere vlekken, soms zelfs gezichtsuitval. Daarbij kunnen ook tintelingen in één hand of rond de mond optreden. Deze 
verschijnselen duren meestal maar kort.

Migraine zonder aura kent deze verschijnselen niet. Bij deze hoofdpijn is men vaak misselijk en gevoelig voor licht en geluid (foto- en fonofobie). Deze vorm van migraine komt het meest voor. In beide vormen gaat de aanval meestal gepaard met maag- en darmstoornissen, waardoor een ingenomen 
medicijn nauwelijks wordt verwerkt. Begint de aanval te zakken dan is er vaak overvloedige urinelo-
zing en kan de patiënt het bijzonder koud hebben. Sommige verschijnselen die met een aanval gepaard gaan geven aanleiding tot angstgevoelens.
Migraine sans migraine of migraine 

ophthalmique
Van deze vorm spreekt men wanneer wèl de 
begeleidende neurologische focale verschijnselen
optreden (het flikkerscotoom), maar deze niet worden gevolgd door hoofdpijn. De patiënt ervaart
vaak een plotse en gekartelde vlek, meestal voor beide ogen die langzaam vanuit het midden naar opzij beweegt. Deze aanvalsgewijze vlek duurt niet langer dan 15 á 20 minuten. Deze vorm van migraine kan vervelend zijn maar is niet ernstig. Er is
geen behandeling voor. 

Migraine accompagnée
Gaat de aanval gepaard met gevoelsuitval aan één zijde van het lichaam, of met spraakstoornissen en verwardheid, dan spreken we van migraine accompagnée. Vooral bij zo’n aanval raakt de patiënt nogal eens van z’n stuk. Eventueel kan men omwille van de gemoedsrust contact opnemen met de huisarts of neuroloog.

Zie ook: www.hoofdpijnpatienten.nl
 

 
 
 
Afspraak maken Bel me terug
 
 
 


 
Oogkliniek Drechtsteden